Wat is NXT coin?

Score+3719

Wie de kritiek op Bitcoin goed bestudeerd en dit vergelijkt met de unieke speerpunten achter NXT zal al snel vermoeden dat de bedenkers van NXT hun huiswerk goed gedaan hebben en veel geleerd hebben van Bitcoin.

Wat is NXT?

De vergelijking met Bitcoin is natuurlijk snel gemaakt als we nagaan wat NXT nu eigenlijk is. Beide zijn namelijk een digitale valuta dat verkregen kan worden door handel. Gebruikers houden het netwerk zelf in stand en wisselen de NXT via het netwerk uit. Bij het ontwikkelen van NXT is echter goed rekening gehouden met de kritiek op Bitcoin. Zo is er een proof of stake mechanisme gebruikt waardoor het niet meer nodig is om veel tijd en energie te steken in het minen. Tot slot is er gebruik gemaakt van transparant forging waardoor het, ook theoretisch niet meer mogelijk is om met een 51% aanval fraude te plegen.

Achtergrond en mijlpalen

NXT is ontstaan om gebruikers van Bitcoin tegemoet te kunnen komen in de kritiek die geuit werd op het systeem. Vooral het minen, waar veel tijd en geld in kwam te zitten, en de wachttijd bij transacties zijn punten waarop NXT duidelijk beter scoort dan Bitcoin. Door het grote koersverschil tussen deze twee valuta is er echter weinig echte concurrentie en lijken gebruikers beide valuta naast elkaar te gebruiken om zo het risico te verspreiden. Uit een recente enquête blijkt echter dat het gebruikersgemak bij NXT hoger gewaardeerd wordt terwijl het algemene vertrouwen toch bij Bitcoin blijft liggen. Hiermee lijkt het beeld bevestigd dat Bitcoin en NXT elkaar aanvullen.

Register New Account
Wachtwoord opnieuw instellen