Is de bodem voor bitcoin in zicht? 3 mogelijke scenario’s


Afgelopen vrijdag vond de IEX Beleggersdag plaats in Bussum. Tijdens deze inspirerende dag gaf ik samen met collega-analist Erik Mauritz een presentatie over de huidige stand van zaken in de cryptomarkt. In dit artikel zet ik de belangrijkste technische signalen uit de presentatie nog eens op een rij.

De cryptomarkt beweegt al geruime tijd in een bearmarkt. Hierin zijn de grootste crypto’s gemiddeld ongeveer 75% van hun waarde sinds de top van eind vorig jaar kwijtgeraakt. De vraag is daarom of er op korte termijn een bodem zal worden gevormd of dat we vanaf het huidige niveau nog verder kunnen afstorten.

In de presentatie heb ik aan de hand van verschillende grafieken drie scenario’s uiteengezet: een positief scenario, een negatief scenario en een alternatief scenario. Hieronder zet ik ze nog eens op een rij.

Bull-case

1. 200-week moving average

De eerste grafiek die een mogelijke bodem voor bitcoin signaleert, is die van het 200-weeks gemiddelde. In onderstaande grafiek is de koers afgezet tegen het 200-weeks gemiddelde. Daarbij valt op dat in de afgelopen zeven jaar de koers telkens is opgevangen rond dit voortschrijdend gemiddelde. 

Iedere keer als de verhouding tussen de…Lees verder op:
http://www.bing.com/news/apiclick.aspx?ref=FexRss&aid=&tid=B4F4AB880400485FB7754F747F22C26A&url=https%3A%2F%2Fwww.iex.nl%2FCrypto%2F750501%2FIs-de-bodem-voor-bitcoin-in-zicht-3-mogelijke-scenarios.aspx&c=14810390227148911747&mkt=nl-nl

Register New Account
Wachtwoord opnieuw instellen