Bitcoin misverstanden

Score+26487

Onbekend maakt onbemind

Zoals met de meeste innovaties wordt ook de Bitcoin niet direct met open armen ontvangen door het grote publiek. Er is veel kritiek op deze vorm van valuta, de vraag is echter tot in hoeverre dit terechte kritiek is. Wij hebben de meest gehoorde kritiekpunten voor je op een rijtje gezet en voorzien van onze visie hierop.

Online valuta is al meerdere malen geïntroduceerd maar blijft falen.

Het klopt zonder meer dat er al eerder digitale valuta geïntroduceerd is, Bitcoin is dan ook niet de enige of de eerste hierin. Het grote verschil wordt echter gemaakt door geen centraal punt aan te wijzen als beheerder of verantwoordelijke. Dit wordt allemaal bij het netwerk neergelegd. Hierdoor is er geen ruimte voor wanbeleid bij de beheerders en geen centraal punt dat bij een aanval plat gelegd kan worden.

Door het ontbreken van een autoriteit of toezichthouder is Bitcoin onbetrouwbaar.

De waarde van valuta wordt bepaald door de vraag en het aanbod, hier is dus geen toezichthouder voor nodig. Doordat de Bitcoin nu al op meerdere plekken zowel nationaal als internationaal geaccepteerd wordt is er voldoende vraag en zal de Bitcoin dus niet zomaar waardeloos kunnen worden. Het ontbreken van een autoriteit heeft juist als groot voordeel dat er geen nadelige beslissingen (extra bijmaken van Bitcoins etc.) genomen kunnen worden waar de gehele gemeenschap de dupe van is, de macht ligt dus bij de gebruiker.

Het is al te laat om in te stappen

De waarde van Bitcoin neemt toe naarmate de vraag stijgt. Het is waar dat de vroege vogels relatief veel voordeel behaald hebben, hier stond echter ook een groter risico tegenover. Doordat de Bitcoin steeds meer geaccepteerd wordt als betaalmiddel neemt de vraag echter toe en zal er dus nog steeds voldoende voordeel te behalen zijn, ook als je nu zou instappen.

Register New Account
Wachtwoord opnieuw instellen